Snart Gar Disse Sedlene Ut Av Bruk Forbrukerradet Forbrukerradet | Read more (please allow pop-up for new tab)

Gamle Sedler Utgar | Read more (please allow pop-up for new tab)

For Bank Og Butikk | Read more (please allow pop-up for new tab)

1000 Kroneseddel | Read more (please allow pop-up for new tab)

Look here, Sedler som går ut! Till next time?

Tags